KOMMERSIELLT

Areamätning & relationsritningar

Allt ifrån små kontor och butiker till hela kommersiella fastigheter – Svensk Areamätning hjälper er att skapa underlag för hyresförhandlingar, försäljning, omorganisering, renovering och mycket därtill. Vi mäter, ritar, klassificerar och kategoriserar efter era förutsättningar och behov.

Areamätning

Areauppgiften är viktig och har genomslag i beräkning av t ex fastighetsvärdering, fastighetsskatt och hyressättning. Efter uppmätning på plats upprättar vi ett mätunderlag i ett CAD-program för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet (ca 1%). Vi levererar arearapporten, som kan innehålla areaillustrationer och uppdelningar enligt era önskemål, inom några dagar.

Vi kan även mäta direkt på en ritning. För att fastställa att den är skalenlig rekommenderar vi att vi tar några kontrollmått på plats om möjligt. Noggrannhetsgraden sjunker naturligtvis när man mäter på ritning, men ibland kan det räcka med en uppskattning av arean.

Relationsritningar

Vi upprättar relationsritningar efter era behov, att användas t ex vid projektering eller efter färdigställande. Vi kan även hjälpa er med bygglovshandlingar och digitalisering av analoga ritningar.

Allt arbete utförs i CAD-program och levereras digitalt i både dwg- och pdf-format. Mätningen utförs med en noggrannhet om ca 20-30 mm på en totallängd av 20 m, alltså ca 0,1%.

Material kan i ett senare skede användas till:

  • Fördelning mellan företagsavdelningar
  • Organisationsförändringar
  • Beräkning av lokaleffektivitet
  • Arbetsplatsplanering
  • Facility management
  • Flödesscheman
  • Utrymnings- och orienteringsplaner

Behöver du en relationsritning så är det bara att du kontaktar oss så går vi igenom behov och förutsättningar!

Prisexempel

Prissättningen för areamätning och relationsritningar av lokaler och fastigheter varierar beroende på storlek, förutsättningar och behov.

Här ser ni några prisexempel på areamätning, exkl moms:

Prisexempel

Totalarea
Pris
(m²) (EX moms)

0-150 4 500:-
150-500 8 000:-
500-1000 11 000:-
1000+ offert

Observera att detta inte är en prislista utan endast en indikation på hur prissättningen kan se ut.


Ni är välkomna att kontakta oss för en fullständig offert!

Förfrågningar

Kontakta oss via mail eller telefon så kan vi gå igenom förutsättningar och planering tillsammans!