Våra tjänster

 

 

NYTTAN MED KORREKT AREA

Svensk Areamätning AB fokuserar på area och ytredovisning. Vi gör uppmätningar av lägenheter, kommersiella lokaler och hela fastigheter. Mätningarna görs med lasermätare och areaberäkningen utförs med hjälp av ett CAD-program. Vi upprättar mätbevis och ritningar för fastighetsvärdering (mätregler enligt Svensk Standard 02 10 54:2009). Vi utför även relationsritningar efter uppmätning, bygglovshandlingar och renritningar.

 

SÅ HÄR FUNGERAR DET

På överenskommen tid skaffar vi oss en överblick över lokalen/bostaden. Vi jämför eventuellt med den ritning vi fått eller skissar upp en egen orienteringsplan. Med detta som utgångspunkt tar vi med lasermätare de mått som behövs. Tillbaka på kontoret arbetar vi i ett CAD-program för att upprätta ett underlag som, till skillnad från en relationsritning, endast innehåller det som behövs för att räkna ut arean (exempelvis ytterväggar, schakt, tjocka mellanväggar, osv.). Detta levereras sedan via email och post.

 

 

REGLER

Tillsammans med bl a Skatteverket, Konsumentverket, Boverket, Fastighetsägarföreningen, Hyresgästföreningen och Mäklarsamfundet tillämpar vi Svensk Standards regler, fastställda och utgivna av SIS Swedish Standards Institute

DET LÖNAR SIG

Det finns ett stort antal situationer när det är viktigt eller nödvändigt att veta hur stor bostaden /lokalen är. En ny mätning ger dig underlaget! 70 procent av alla ytor är fel angivna och förr eller senare skapar detta problem, oavsett om du är hyresvärd eller hyresgäst.

OM OSS

Vi erbjuder kostnadseffektiva och exakta beräkningar av lokalareor under tillämpande av Svensk Standard. Svensk Areamätnings affärspolicy är att vara en stark obunden/neutral partner till marknadens aktörer. Kontakta oss för mer info!