Relationsritningar

En relationsritning är en ritning som visar hur en bostad/lokal ser ut i verkligheten, på den framgår tex var väggarna finns, hur tjocka de är, var dörrarna är placerade och åt villket håll de öppnas.

Vid all typ av projektering och förvaltning behövs ett bra underlag att arbeta på så att möbleringen, till, eller ombyggnaden blir så rätt som möjligt. Vi erbjuder att upprätta relationsritningar som CAD-ritningar i format:.dwg på aktuellt objekt. Detta kan utföras som total uppmätning eller som deluppmätningar som fogas till befintliga rasterritningar, allt efter kundens behov och önskemål. Då ritningen inte bedöms som korrekt bör justering utföras enligt kontroll alternativt uppmätning på plats med hjälp av lasermätare.

Material kan i ett senare skede användas till:

  • Fördelning mellan företagsavdelningar
  • Organisationsförändringar
  • Beräkning av lokaleffektivitet
  • Arbetsplatsplanering
  • Facility management
  • Flödesscheman
  • Utrymnings och orienteringsplaner

Råvindar

Att upprätta relationsritningar på en råvind har två syften: Att få ett bra underlag för vidare projektering och/eller att göra en preliminär uppskattning av den slutliga boarean (BOA)

Bostäder

Vi upprättar även relationsritningar på enstaka bostäder, (och där kan ju noggrannheten jämkas mot beställarens önskemål om t.ex. endast de enskilda rummens längd och bredd och kanske inte behöver få samtliga dörrformat och lägen angivna.) Vi kan självklart även leverera original i valfri skala på papper eller i PDF format.

Noggrannhet

Mätningen utförs med en noggrannhet om ca 20-30 mm på en totallängd av 20 m, alltså ca 0,1%

Nivåer

Absolut:  Vid hantering av hel fastighet, då fastighetsägaren vill ha underlag till ombyggnad eller annat syfte: kräver fysisk uppmätning/relationsritning.

Relativt:  Främst då hyresgäst/brukare behöver fastställa den giltiga bruksarean: kräver kontroll av ritning vad gäller omfattning, fördelning av areatyper osv.