Areamätning av lokaler

Areauppgiften är viktig och har genomslag i varje beräkning av:

  • Hyra
  • Fastighetsskatt
  • Värmekostnader
  • Indexreglering

När det gäller lokaler mäts framför allt lokalarea (LOA). Notera att även förråd och dylikt klassas som lokalarea. Utöver detta kan även övrig area (ÖVA) mätas.

 

Metod/Utförande

När vi mäter en lokal utgår vi från de kontrollmått vi tar på plats, utifrån dessa upprättar vi ett mätunderlag i ett CAD-program. Detta för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet och säkerställa en dokumentation för en eventuell ytterligare bearbetning eller presentation. Efter det upprättar vi en mätrapport som både kan innehålla en grafisk bild över vad som mätts såväl som resultatet i form av en tabell, dessa kan levereras både på mail och per post.

Tid

Beroende på storlek tar mätningen ca 1-4 tim på plats och rapporten kan förmodligen levereras efter en vecka.

Noggrannhet

Vi kan garantera en noggrannhet om 1,0 procent.

Kostnad:

Prisexempel:

  • Ca 150 kvadratmeter eller mindre 4 500:-
  • Mellan 150 och 500 kvadratmeter 7 900:-
  • Mellan 500 och 1000 kvadratmeter 10 900:-
  • Större än 1000 kvadratmeter: Begär offert!
  • För varje tillkommande plan 2 500:-
  • För varje uppdelning mellan olika brukare 1 700:-

Samtliga priser är exkl. moms.